سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
مایه توانگری خردمند، حکمتش و مایه عزّت وی قناعتش باشد . [امام علی علیه السلام]